.cymru

      

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Lleolir yr ysgol ym Mhenylan, Caerdydd ac mae'n gwasanaethu dwyrain y ddinas. The school is situated in Penylan, Cardiff and is the Welsh-medium school serving the east of the city. 

Clwstwr Bro Edern yw // The Bro Edern Cluster:

Newyddion

news

Mae'r newyddion diweddaraf o Fro Edern i gyd ar ein blog...

The latest news from Bro Edern is all on our blog...

Ffurflenni meddyginiaeth

Medical Forms

Cais i'r plentyn gario meddyginiaeth ei hun

Request for child to carry their own medication

Cytundeb rhieni i'r ysgol weinyddu meddyginiaeth

Parent agreement for school to administer medicine

Llanedeyrn Road, Pen-y-lan, Caerdydd CF23 9DT

 

02920 489 445

BYSIAU

BUSES

Cliciwch y map am fwy o wybodaeth... Click the map for more info...

Adran Trafnidiaeth Ysgolion Caerdydd / Cardiff School Transport Dept: 02920 872 808

810

St Mellons

811

Old St Mellons

Trowbridge

Rumney

812

Llanrumney
815

St Mellons

Rumney
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â NAT Group

For more information contact NAT Group