Cysylltu | Contact

Lleoliad | Location


Cyfeiriad | Address

Llanedeyrn Road, Pen-y-lan, Caerdydd CF23 9DT

e-bost | e-mail

Mae croeso i chi e-bostio’r ysgol.


Mae pob cyfeiriad e-bost ym Mro Edern yn diweddu gyda

@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk


Ymholiadau Cyffredinol

post@


Penaethiaid Blwyddyn

Blwyddyn 7: Mr Gary Ellis

GEllis@

Blwyddyn 8: Mr Steffan Jones

SJones@

Blwyddyn 9: Mr Kerry Lerwill

KLerwill@

Blwyddyn 10: Mrs Lowri Loader

lloader@

Blwyddyn 11: Miss Bethan Yapp

BYapp@

Blwyddyn 12 a 13: Miss Nia Land

NLand@

You are welcome to e-mail the school.


Every e-mail address at Bro Edern ends with

@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk


General Enquiries

post@


Heads of Year

Blwyddyn 7: Mr Gary Ellis

GEllis@

Blwyddyn 8: Mr Steffan Jones

SJones@

Blwyddyn 9: Mr Kerry Lerwill

KLerwill@

Blwyddyn 10: Mrs Lowri Loader

lloader@

Blwyddyn 11: Miss Bethan Yapp

BYapp@

Blwyddyn 12 a 13: Miss Nia Land

NLand@