Staff

Athrawon

Teaching Staff


Uwch Dîm Arwain

Pennaeth: Mr Iwan Pritchard (IRP)

Dirprwy: Bennaeth Miss C A James (CAJ) (Pynciau Dysgu - Almaeneg)

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Ffion Furci (FHF) (Pynciau Dysgu - Cymraeg)

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Meriel Powell (MMP) (Cydlynydd ADY)

Pennaeth Cynorthwyol: Mr Gary Ellis (GME): (Pynciau Dysgu - Drama ac Astudiaethau Cyfryngau. Dirprwy Berson Dynodedig Diogelu)

Pennaeth Cynorthwyol: Mr Stephen Chappell (SAC) (Pynciau Dysgu - Mathemateg a Rhifedd)

Uwch Dîm Arwain Estynedig

Cyfarwyddwr Gwasnaethau Ategol: Miss Lindsay Lewis (LVL)

Uwch Athro: Miss Nia Land (NCL): (Pynciau Dysgu - Cymraeg a Throseddeg. Uwch Berson Dynodedig Diogelu)

Uwch Athro: Mrs T Barrett-Jones (TAJ): (Pynciau Dysgu - Cymraeg a Saesneg)
Leadership Team

Currently being updated...

Arweinwyr Meysydd Cwricwlaidd

Arweinydd y Gymraeg: Miss Eurgain Evans (EVE)

(Pynciau Dysgu - Cymraeg)


Arweinydd Saesneg: Miss Laura Morris (LJM)

(Pynciau Dysgu - Saesneg)


Arweinydd Mathemateg a Rhifedd: Mr Stephen Chappell (SAC)

(Pynciau Dysgu - Mathemateg a Rhifedd)


Arweinydd Gwyddoniaeth: Mr Caradog Rogers (CPR)

(Pynciau Dysgu - Ffiseg a Gwyddoniaeth)


Arweinydd Ieithoedd Rhyngwladol: Mrs Rhian Shannon (RHS)

(Pynciau Dysgu - Almaeneg ac Ieithoedd Rhyngwladol)


Arweinydd Hanes: Miss Annabel Cooper (AOC)

(Pynciau Dysgu - Hanes a Dyniaethau)


Arweinydd Addysg Grefyddol: Miss Ashley Gibbons-Green (AGG)

(Pynciau Dysgu - Addysg Grefyddol)


Arweinydd Daearyddiaeth: Mrs Heledd Hughes (HWH)

(Pynciau Dysgu - Daearyddiaeth a Dyniaethau)


Arweinydd Addysg Gorfforol ac Iechyd a Lles: Miss Gwenan Price (GWP)

(Pynciau Dysgu - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Lles)


Arweinydd Cerddoriaeth: Miss Fflur Dafydd (FFD)

(Pynciau Dysgu - Cerdd a Chelfyddydau Perfformio


Arweinydd Cerddoriaeth: Mrs Awen Thomas (AWT)

(Pynciau Dysgu - Cerdd, Celfyddydau Perfformio)


Arweinydd Celf a Dylunio: Ms Anona Harries (MAH)

(Pynciau Dysgu - Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth a Chelfyddydau Mynegiannol)


Arweinydd Technoleg Ddigidol a Chyfrifiadureg: Mr Aled Evans (AEV)

(Pynciau Dysgu - Cyfrifiadureg, Technoleg Ddigidol a Thechnoleg Gwybodaeth)


Arweinydd Drama a Chyfryngau: Miss Joanne Griffiths: (JCG)

(Pynciau Dysgu - Drama, Astudiaethau Cyfrungau a Chelfyddydau Perfformio)


Arweinydd Dylunio a Thechnoleg: Mr Dewi Thomas (DRT)

(Pynciau Dysgu - Dylunio a Thechnoleg, Dylunio Cynnyrch, Adeiladwaith a Pheirianneg)


Arweinydd Busnes ac Astudiaethau Galwedigaethol: Mrs Haf Matthews (HMA)

(Pynciau Dysgu - Astudiaethau Busnes, Busnes Adwerthu a Mathemateg)


Arweinydd Bagloriaeth Cymru: Mr Osian George (OLG)

(Pynciau Dysgu - Bagloriaeth Cymru a Thechnoleg Gwybodaeth)


Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol: Mrs Meriel Powell (MMP)


Cydlynydd Bioleg: Mrs Siân Ivins (SIV)

(Pynciau Dysgu - Bioleg, Gwyddoniaeth a Gwyddor Feddygol)


Cydlynydd Cemeg: Miss Enid Evans (EAE)

(Pynciau Dysgu - Cemeg a Gwyddoniaeth)


Cydlynydd Gwyddoniaeth CA3: Mr Andrew Jenkins (ANJ)

(Pynciau Dysgu - Bioleg, Ffiseg Gwyddoniaeth a Gwyddor Feddygol)


Cydlynydd Bwyd a Maeth: Mrs Bethan Frost (BFR)

(Pynciau Dysgu - Bwyd a Maeth, Arlwyo a Lletygarwch, Dylunio a Thechnoleg ac Iechyd a Lles)


Cydlynydd Ffrangeg: Miss Catrin Francis (CMF)

(Pynciau Dysgu - Ffrangeg, Almaeneg ac Ieithoedd Rhyngwladol)


Dirprwy Arweinwyr y Pynciau Craidd

Cymraeg: Miss Elin Lloyd (ELL) (Pynciau Dysgu - Cymraeg)

Saesneg: Miss Charlotte Perrin (CEP) (Pynciau Dysgu - Saesneg)

Mathemateg a Rhifedd: Miss Ceri Thomas (CET) (Pynciau Dysgu - Mathemateg a Rhifedd)


Arweinwyr Meysydd Trawsgwricwlaidd

Arweinydd Meysydd Trawscwricwlaidd: Mr Osian Higham (OGH) (Pynciau Dysgu - Cymraeg)


Arweinydd Llythrennedd: Miss Megan Rose (MGR) (Pynciau Dysgu - Saesneg)


Arweinydd Llafaredd: Mr Robbie Donovan (RWD) (Pynciau Dysgu - Saesneg)


Arweinydd Rhifedd: Miss Esther Jenkins (ERJ) a Miss Amy Matthews (AJM) (Pynciau Dysgu - mathemateg a Rhifedd)


Swyddogion Datblygu'r Cwricwlwm

Swyddog Datblygu'r Cwricwlwm: Mr Josh Ward (JDW) 

(Pynciau Dysgu - Dyniaethau, Addysg Grefyddol, Hanes a Chymdeithaseg)


Swyddog Datblygu'r Cwricwlwm: Mr Paul Thomas (PET) 

(Pynciau Dysgu - Gwyddoniaeth a Ffiseg )

Curriculum Leaders

Currently being updated...

Arweinwyr Cynnydd Disgyblion

Arweinydd Cynnydd a Lles Blwyddyn 6 a 7: Mrs Lowri Jones (LAJ)

(Pynciau Dysgu - Ieithoedd Rhyngwladol a Ffrangeg)


Arweinydd Cynnydd a Lles Blwyddyn 8 : Mr Kerry Lerwill (KLE)

(Pynciau Dysgu - Technoleg Gwybodaeth, Technoleg Ddigidol ac Ymarfer Corff)


Arweinydd Cynnydd a Lles Blwyddyn 9 : Mr Steffan Jones (SDJ)

(Pynciau Dysgu - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Lles)


Arweinydd Cynnydd a Lles Blwyddyn 10: Miss Bethan Yapp (BEY)

(Pynciau Dysgu - Bioleg, Gwyddoniaeth a Gwyddor Feddygol)


Arweinydd Cynnydd a Lles Blwyddyn 11: Mrs Lowri Loader (LML)

(Pynciau Dysgu - Cymraeg, Ffrangeg, Troseddeg a Bagloriaeth Cymru)


Arweinydd Cynnydd a Lles y Chweched Dosbarth: Miss Nia Land (NCL)(Pynciau Dysgu - Cymraeg a Throseddeg)


Is Arweinydd Cynnydd a Lles y Chweched Dosbarth: Mr Alun Evans (ALE)

(Pynciau Dysgu - Bioleg, Gwyddoniaeth a Gwyddor Feddygol)

Progress Leaders

Currently being updated...Athrawon Pwnc

Cymraeg: Mr Wil Davies (WD)

Saesneg: Mrs Tirion Barrett-Jones (TAJ)

Saesneg: Miss Ffion Williams (FWW)

Saesneg: Mrs Judith Phillips (JLP)

Mathemateg a Rhifedd: Mr Tomos Wood (TOW)

Gwyddoniaeth: Miss Ffion Owen (FMO)

Hanes a Dyniaethau: Mrs Rita Bevan-Williams (RGB)

Bagloriaeth Cymru, Ieithoedd Rhyngwladol a Chymraeg: Mrs Elain Ainsworth (ELA)

Addysg Gorfforol , Addysg Awyr Agored ac Iechyd a Lles: Mr Cai Milsom (CLM)

Addysg Gorfforol ac Iechyd a Lles: Mr Jordan Bishop (JJB)

Addysg Gorfforol ac Iechyd a Lles: Miss Amy Nichols (AAN)

Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg, Ffotograffiaeth a Chelfyddydau Mynegiannol: Miss Billie Christopher (BJC)

Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg, Ffotograffiaeth a Chelfyddydau Mynegiannol: Mrs Nicola Edwards (NED)

Dylunio a Thechnoleg, Dylunio Cynnyrch, Adeiladwaith a Chelfyddydau Mynegiannol: Mr Hywel Williams (HGW)

Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg a Chelfyddydau Mynegiannol: Mr Eurfryn Lewis (EJL)

Cerddoriaeth, Drama a Chelfyddydau Perfformio: Miss Angharad Roberts (AFR)

Dyniaethau, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol a Thwristiaeth: Miss Rhiannon Phillips Griffiths (RPG)

Sgiliau ac Addysg Grefyddol: Miss Grace Goode (GEG)

Cymdeithaseg, Seicoleg ac Astudiaethau Busnes : Mrs Sandra Seldon (SMS)


Staff Ategol

Swyddog Presenoldeb a Theuluoedd Clwstwr: Miss Sian Davies (SDA)

Cynorthwy-wr Ymrraethau Addysgol: 

Anogwr Dysgu'r 6ed: Mrs Gwenllian Rhys Roberts (GRR)

Anogwr Dysgu Bl 7, 10 ac 11: Mrs Bethan Prosser (BPR)

Anogwr Dysgu Bl 8 a 9: 

Uwch Gynorthwy-ydd Ymddygiad: Ms Gemma Fala (GEF) - rhan amser

Uwch Gynorthwy-ydd Ymddygiad: Miss Angharad Roberts (AFR) - rhan amser


Cynorthwy-ydd Addysgol: Miss Megan Griffiths (MEG)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Miss Alice Jones (ARJ)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Miss Alys Bagilhole (ALB)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Mr Mathew Jones (MAJ)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Ms Natalie Neville (NAN) -  rhan amser

Cynorthwy-wydd Addysgol: Miss Ffion Hodder (FEH)

Cynorthwy-wydd Addysgol: Mr Gruff Evans (GEV)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Miss Lauren Tapscott (LAT)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Miss Chloe Tiley (CHT)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Miss Elinor Evans (ELE)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Mr Francis Barratt (FRB)

Cynorthwy-ydd Addysgol: Mr Tom Evans (TEV)


Dirprwy Rheolwraig Busnes: Mrs Hannah Milton (HMM)

Cynorthwyydd Gweinyddol: Mrs Kate McCole (KEM)

Cynorthwyydd Gweinyddol: Gwenan Hern (GWH)


Swyddog Arholiadau: Miss Layonie Percy (LJP)


Rheolwr Stadau: Mr Danny Kenny (DDK)


Swyddog Stadau: Mr Carl Vincent (CAV)

Swyddog Stadau:  Mr Steve Denver

Swyddog Technegol:  Mr Steve Viney (TEX)


Technegydd Gwyddoniaeth:  Mr John Mgbang (JMG)


Subject Teachers

Currently being updated...Auxiliary Staff

Currently being updated...